Υπηρεσίες Μηχανικού

Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας

Με χρήση σύγχρονων μέσων αποτυπώνονται οι γεωχωρικές πληροφορίες

Περισσότερα

3D Αποτυπώσεις Laser Scanner

Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων

Περισσότερα

Βυθομέτρηση – Χαρτογράφηση

Θαλάσσιες – λιμενικές υπηρεσίες βυθμομέτρησης και χαρτογράφησης

Περισσότερα

3D αναπαραστάσεις

Δημιουργία Τρισδιάστατης αναπαράστασης περιοχής με σύνθεση χωρικής πληροφορίας από διαφορετικές πηγές

Περισσότερα
τοπογραφικά διαγράμματα

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Πολύχρονη εμπειρία στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος που καταγράφει όλα τα στοιχεία ενός ακινήτου και τις μεταβολές από την κατασκευή του έως την τωρινή του κατάσταση.

Περισσότερα

Οικοδομικές Άδειες

Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή. Αδειοδοτούμε την κατασκευή σας

Περισσότερα
plano sla τακτοποίηση αυθαιρέτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Tακτοποίηση αυθαιρέτων ή νομιμοποίηση αυθαιρέτων, για αυθαίρετα ακίνητα και αυθαίρετες κατασκευές

Περισσότερα

Στατικές Μελέτες

Στατικές – δυναμικές μελέτες για κατασκευές

Περισσότερα

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Περισσότερα