Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας

Με χρήση σύγχρονων μέσων αποτυπώνονται οι γεωχωρικές πληροφορίες

Χρησιμοποιώντας εναέρια μέσα (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα – UAV’s) δίνεται η δυνατότητα να αποτυπωθούν μεγάλοι, σε έκταση, χώροι, όπως μεγάλες ορεινές και πεδινές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, λατομεία και βιομηχανικές περιοχές, προσφέροντας μαζική και γρήγορη γεωχωρική πληροφορία.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

  • Τρισδιάστατη τοπογραφική αποτύπωση
  • Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους και αντικειμένων για αποτύπωση υψομετρίας ανάγλυφου, τόσο του φυσικού (DTM), όσο και του τεχνητού (DSM) περιβάλλοντος.
  • Τρισδιάστατα μοντέλα εδάφους και κτιρίων
  • Απόδοση γεωμετρίας, όγκου αντικειμένων και υψομετρίας του φυσικού και τεχνικού χώρου σε 3D
  • Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών
  • Παραγωγή ορθοεικόνων όψεων, ο συνδυασμός εναέρια με επίγειας φωτογραμμετρίας μπορεί να προσφέρει υψηλής ανάλυσης ορθοεικόνες όψεων και τομών κτιρίων, διευκολύνοντας την ψηφιακή σχεδίαση
 

Online Υπόδειγμα τρισδιάστατης τοπογραφικής αποτύπωσης

Μπορείτε να δείτε το υπόδειγμα ανοίγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο με φυλλομετρητή Firefox:
Hotel Bella Maris
https://apps.planosla.gr/Productions/WebGL/App/index.html#%2F

 

planos sla
planos sla
planos sla
planos sla