Βυθομέτρηση – Χαρτογράφηση

Θαλάσσιες – λιμενικές υπηρεσίες βυθμομέτρησης και χαρτογράφησης

  • Λιμενικές υπηρεσίες (Βυθομέτρηση – Χαρτογράφηση)
  • Βυθομετρήσεις
  • Λεπτομερής αποτύπωση κρηπιδότοιχων και λοιπών τεχνικών κατασκευών
  • Ογκομετρήσεις Εκβαθύνσεων
  • Εντοπισμός Αντικειμένων – Ναυαγίων
  • Χαρτογραφήσεις Ποσειδωνίας
  • Καταδυτικές Εργασίες – Υποβρύχιες Επιθεωρήσεις
 

Βυθομετρήσεις

Η βυθομέτρηση – τρισδιάστατη απεικόνιση του πυθμένα πραγματοποιείται με το Ultra High Resolution multibeam Multi-detect Teledyne Reason T20 R το οποίο υπερκαλύπτει τις οδηγίες του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού – I.H.O. (International Hydrographic Organization) – της κατηγορίας «Special Order» όπως απαιτείται για τις βυθομετρήσεις. Γίνεται με σκοπό τη μελέτη λιμανιών, την προστασία ακτών, τις μελέτες υδρεύσεων, αποχετεύσεων και πολλά άλλα.

Λεπτομερής αποτύπωση κρηπιδότοιχων και λοιπών τεχνικών κατασκευών

Το σύστημα MBES παρέχει γωνιακό εύρος δέσμης προβολέα μεγαλύτερο των 160ο καθώς και δυνατότητα καθοδήγησης της δέσμης προς αντικείμενα ενδιαφέροντος όπως οι κρηπιδότοιχοι των προβλητών του λιμένα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται λεπτομερής αποτύπωση (σάρωση) της υφιστάμενης κατάστασης των τεχνικών αυτών κατασκευών, με προφανή τα οφέλη στην αποτίμηση της στατικής τους επάρκειας. Τυχών διαβρώσεις, σπηλαιώσεις και αλλοιώσεις σε κρηπιδότοιχους και κυματοθραύστες μπορούν εύκολα να εντοπιστούν με μεγάλη ακρίβεια, μέσω της τρισδιάστατης αποτύπωσής τους με τη χρήση MBES συστήματος. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαστασιολογήσει πάνω στο νέφος σημείων απ’ ευθείας ύστερα από τη συλλογή των στοιχείων.

 

Ογκομετρήσεις Εκβαθύνσεων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε με το σύστημα MBES επιτρέπουν τη δημιουργία DTM (με φίλτρα CUBE, κ.α.) του πυθμένα με μεγάλη ακρίβεια. Με την αποτύπωση του βυθού πριν και μετά τις εργασίες εκβάθυνσης, είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε απ’ ευθείας μέσω λογισμικού επεξεργασίας των μετρήσεων, τον ακριβή όγκο του υλικού που αφαιρέθηκε ή προστέθηκε με ακρίβεια και τεκμηρίωση. Το λογισμικό παρέχει τρισδιάστατη χρωματική απεικόνιση της μορφολογίας του βυθού.

Βαθυμετρία
Βαθυμετρία
Λεπτομερής αποτύπωση αντικειμένων
Λεπτομερής αποτύπωση κρηπιδότοιχων
Υποβρύχια φωτογραμμετρία
Υποβρύχια φωτογραμμετρία
Υποβρύχια φωτογραμμετρία