Τοπογραφικά Διαγράμματα

Πολύχρονη εμπειρία στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

τοπογραφικά διαγράμματα

Το Γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας. Με συνέπεια και επαγγελματισμό αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για:

  1. Εντοπισμό ακινήτου, υποβολή ενστάσεων και σύνταξη διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών για το Κτηματολόγιο
  2. Βεβαίωση και Πράξη χαρακτηρισμού από Δασαρχείο
  3. Συμβολαιογραφικές πράξεις
  4. Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
  5. Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
  6. Καθορισμό Αιγιαλού και Παραλίας
  7. Πραγματογνωμοσύνες