Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων και Επιχειρήσεων

Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα

Αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα απαιτείται

  • Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου
  • Άδεια λειτουργίας Ιατρείου – Οδοντιατρείου
  • Γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου
  • Άδεια λειτουργίας Γυμναστηρίου – Αθλητικής Σχολής
Δεν βρέθηκαν άρθρα.